İş Tanımı

- Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda şirketin Mali İşler ile ilgili tüm süreçlerinin (Muhasebe, Finans, Bütçe, Satın alma) yönetimini ve geliştirilmesini sağlamak,
- Resmi Beyannameler, BA-BS, personel bordro tahakkuk işlemleri ve aylık SGK Bildirgeleri, E-Defter kontrol ve onay süreçlerini yönetmek,
- Satın almaların kontrolü ve Stok takibi işlemlerini yönetmek,
- Personelle ilgili işyerinde yapılacak periyodik kontrolleri ve izinleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
- Aylık mutabakatların sağlanması ve etkin tahsilatların yapılması, muhtemel sorunlu işlemlerin çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynamak,
- Teknokent yönetimi ile ilgili işlerde koordinasyonu sağlamak
- ATO, ASO; Banka vb kurumlardan gerekli dokümanların alınmasını sağlamak
- Genel bütçe takibi ve gerekli işlemlerinin (nakit akışı, banka transferleri vb.) zamanında yapılmasını sağlamak,
- Finansal raporlamaya konu olan evrakların mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,
- Ödemelerin düzenli, zamanında ve eksiksiz olarak yapılması yönünde gerekli kontrolleri yapmak ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Proje bütçesi kapsamında yapılan kasa ve banka ödemelerinin mutabakatlarını yapmak,
- Haftalık, aylık ve yıllık dönemsel yönetim finansman raporlarını hazırlamak,
- Departman sorumlularının ve proje koordinatörünün vereceği diğer idari ve mali görevleri yerine getirmek.

Genel Nitelikler

- Araştırma, geliştirme ve tasarım konularında hevesli, öğrenmeye açık
- “Bilmiyorum” yerine “Öğrenirim” demeyi tercih eden
- Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip
- Her zaman daha iyi bir çözüm bulabileceğine inanan ve kendi potansiyelini zorlamayı seven
- Yalnızca bir iş ortamına değil aile ortamına girmek isteyen,
- Sosyal ilişkileri kuvvetli,
- Yoğun iş temposuna uyum sağlayıp özveriyle çalışabilecek