INFINIA

Zaman Tüneli

2016

Faaliyet Başlangıcı

İlk Esnek LED Ekran Prototipi

2017

2018

İlk Medikal Alan Ürünü

İlk Savunma Sanayi Projesi

2018

2018

Esnek LED Ekranlar ile Kolay Ekran Projesi

İlk LED Ekran Tavan Uygulaması

2019

2019

GUHEM ve Antalya Kepez Müzeleri İnteraktif Sergi Çözümleri Projeleri

FEZ (Futures Experience Zone)

2020

2020

Scrollup Ürününün Piyasaya Sunulması

Elektronik Dizgi Hattı Üretim Tesisi Kurulması

2020

2021

Elektronik Kart Dizgi Kapasitesinin Arttırılması

Scrollup Ürününün Seri Üretiminin Başlaması

2021